En del af Odsherred Kommune
Hørve medborgerhus

Medborgerhuset blev startet som et 1-årigt forsøgsprojekt i 2011. De mange frivillige kræfter og forskellige arrangementer har hurtigt gjort huset til en stor succes.

Der har været stor opbakning til fortsat at udvikle faciliteterne i og udenfor medborgerhuset i tæt samarbejde med brugerne, at støtte de ønsker der har været fra Medborgerhusets brugere til at forbedre faciliteterne i og uden for huset. Møderum i huset anvendes i dag også af Center for Børn og Familie. Kommunen og borgerne skal have en dialog omkring muligheden for at , for at undersøge om en del af 1. salen kan inddrages i Medborgerhusets daglige drift.

De prioriterede projekter

Indendørsprojekter:

Bedre køkkenfaciliteter 

Der er et stærkt ønske om at kunne servere mad for flere brugere i huset. Derfor skal husets køkkenfaciliteter udbygges og forbedres.

Projektet er afsluttet.

Nyt værksted

Det skal undersøges om de to eksisterende sammenhængende bygninger, der ligger bag Medborgerhuset kan anvendes til et værksted eller om der eventuelt skal bygges nyt. Der er et forslag om at indrette et snedkerværksted, med en bred glasdør/åbning ud til gården og/eller haven.

Projektet er prioriteret til 2016.

Indretning af 1. sal

På 1. salen er der i dag 6 ungdomshybler. De bliver ikke alle brugt. I samarbejde med kommunen skal det undersøges om en eller flere af værelserne kan indgå i den daglige drift og indrettes til værksteder.

Projektet er prioriteret til 2016.

Udendørsprojekter:

Forpladsen - cafemiljø uden for indgangen

Forpladsen ønskes indrettet så den byder brugerne velkommen og giver mulighed for at opholde sig i solen lidt tilbagetrukket fra Nørregade. Der er fremsat ønske om en Infostander, hvor arrangementer i huset og byen kan annonceres.

Projektet er afsluttet.

Nyt indgangsparti

I sammenhæng med forpladsen skal der bygges et nyt indgangsparti til Medborgerhuset - et kombineret vindfang og udstillingsvindue.

Projektet er afsluttet.

Indretning af haven

Haven for enden af grunden kan indrettes til ophold og måske en mindre køkkenhave/blomsterhave.

Projektet er prioriteret til 2016.

Andre projekter:

Øvelokale til unge

Indretning af et øvelokale til de unge blev er et stort ønske. Der skal arbejdes på at finde et egnet lokale i byen eller måske placere en musikcontainer i et af byens grønne områder.

Projektet er afsluttet.

Mål

At de foreslåede tiltag ude som inde alle gennemføres.
For at skabe et tilhørsforhold til de forskellige projekter, inviteres Medborgerhusets brugere med til at planlægge, og i det omfang det er muligt, også til at indrette f.eks. snedkerværksted, værksteder på 1. sal og haven.

Succeskriterier

  • At der indrettes et nyt køkken, og antal spisende gæster øges.
  • At der indrettes et nyt snedkerværksted.
  • At der indrettes en ny forplads med nyt indgangsparti.
  • At der indrettes en brugs-have bag værkstedet.
  • At der indrettes et spillested til de unge.