En del af Odsherred Kommune
Torve, pladser og byrum

Torve, pladser og byrum er et indsatsområde, der handler om at sætte Hørve i bevægelse ved at skabe aktiverende byrum.

Hørve har mange fysisk aktive borgere og en del grønne arealer i byen. Møderne med borgerne resulterede i forskelligartede ønsker om at skabe flere og bedre forhold til fysisk aktivitet og ophold i byen.

Mål

At give Hørve et arkitektonisk løft, som kan øge borgernes trivsel.

Succeskriterier

  • At der skabes mulighed for fysisk aktivitet på plænen foran kirken - i dialog med menighedsrådet.
  • At adgangsforhold til Bøgelunden forbedres.
  • At der kommer flere besøgende og offentlige arrangementer i Bøgelunden.
  • At der i samarbejde med byens unge indrettes en forhindrings- og parkourbane på Vallekildevej, samt skatemuligheder implementeret i byens indretning.
  • At Vallekildevej bliver byens nye aktivitetsakse.

De prioriterede projekter