En del af Odsherred Kommune
Trafik, veje og stier

Der vil i områdefornyelsesprojektet blive gennemført hastighedsdæmpende foranstaltninger på den befærdede gennemfartsvej; Nørregade - Søndergade, samt på Vallekildevej. På begge vejstrækninger færdes mange børn og unge til og fra skole og idræt.

Ligeledes vil byens eksisterende stisystem blive forbedret og/eller udbygget i projektperioden.

De prioriterede projekter

Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nørregade, Søndergade og Vallekilde

Der anlægges hastighedsdæmpende foranstaltninger på Nørregade, Søndergade og Vallekildevej på baggrund af trafikundersøgelser, som skal fastlægge placering og udformning, så den ønskede effekt opnås.
Trafikdæmpende foranstaltninger kan udføres som hævede flader, så der både opnås hastighedsdæmpning og pladsdannelser i byen.

Projektet er prioriteret til 2014-15.

Byens stisystem

Der behov for at forbedre stinettet. Byens stisystem skal ses og opfattes som en helhed. Der er bl.a. peget på adgangen til Bøgelunden, sikring af en trampesti fra stationen og nordpå til Hørve Landsby med hegn, og en sti fra Hørve Medborgerhus til stationsområdet.

Projektet er prioriteret til 2015.

Mål

  • At de foreslåede tiltag gennemføres og der opnås en hastighedsdæmpning af biltrafikken på Nørregade og Søndergade samt Vallekildevej.
  • At byens stisystem bliver opgraderet og sammenhængen forbedret.

Succeskriterier

  • At trafikhastigheden nedsættes på Nørregade, Søndergade og Vallekildevej.
  • At de trafikdæmpende foranstaltninger i form af hævede flader giver nye pladsdannelser i byen og mulighed for at krydse vejene på en mere sikker måde
  • At der skabes bedre og mere sikker skolevej for byens børn og unge
  • At byens stisystem inspirerer flere til løbe- og spadserture.