En del af Odsherred Kommune
Pulje - små hurtige successer

Mens områdefornyelsen står på, er der afsat 600.000 kr. til en pulje kaldet "Små hurtige succeser". Pengene er fordelt ud med 150.000 kr. hvert år i årene 2013-2016.

Formålet med puljen er at kunne sætte små projekter med stor effekt i gang. Puljen skal give mulighed for, at igangsætte nye projekter, hvilket kan være med til at styrke processen, ejerskabet og borgerinddragelsen, samt understøtte de planlagte projekter, der er beskrevet i byfornyelsesprogrammet. Midlerne kan for eksempel gå til projekter som et koncertarrangement for unge, sommerbeplantning, kunstneriske events og lignende, som er med til at understøtte Hørves fornyelse.

Find information om ansøgning her.

Næste ansøgningsfrist: Mandag d. 15. april 2016.
NB: Denne dato er den sidste mulighed for at søge midler til Små Hurtige Succeser. 

Tildelingskriterier

Projektet skal understøtte områdefornyelsens mål og intentioner, jf. byfornyelsesprogrammet for Hørve, samt understøtte kommunens klimastrategi. Ansøgninger skal tage udgangspunkt i lokale initiativer, og ansøgeren skal deltage aktivt i det ansøgte projekt.

De projekter der ansøges om midler til i puljen, skal:

  • Skabe forbedring, forskønnelse og aktivitet i bymidten.
  • Understøtte fællesskabet, forenings- og kulturlivet i Hørve
  • Skabe indbydende forhold i det offentlige rum for besøgende i Hørve

Tildeling af støtte kan kun ske på baggrund af en fyldig beskrivelse af projektet ved brug af ansøgningsskema, hvor der skal redegøres for en række punkter, herunder også eventuelle afledte driftsudgifter. Til ansøgningen kan der fremsendes supplerende materiale i form af forundersøgelser, afsøgninger, skitsering af projekter, budget og finansieringsplan, samt oplysninger om eksterne midler.

Styregruppen vurderer om ansøgningen kan godkendes. Styregruppen kan vælge at give et foreløbigt tilsagn med krav om, at der skal foretages yderligere undersøgelser/afsøgninger. Styregruppen kan lægge op til at disse undersøgelser skal foregå i samråd med kommunale fagpersoner.

Udbetaling af støtte

Fakturaer skal som udgangspunkt sendes elektronisk direkte til kommunen via projektets EAN-nummer. Aftale om udbetalingsform skal ligge ved støttetilsagnet.

Behandling af ansøgninger

Der vil to gange årligt være mulighed for at ansøge om tilskud til nye projekter. Den præcise dato vil blive udmeldt efter sidste ansøgningsfrist.