En del af Odsherred Kommune
Gadekæret i Gl. Hørve
Byens gadekær

Fjernelse af hegn, udjævning af bringer og oprensning af gammelt gadekær, som tidligere har været en branddam

Borgere i Hørve ønsker at få fjernet hegnet og få renset op i et gadekær nord for Hørve Kirke. Gadekæret er meget dybt og det betyder, at bunden skal hæves og de stejle brinker skal udjævnes, så de ikke er stejle. 

Efter at gadekæret er blevet undersøgt nærmere og der er blevet indhentet et økonomisk overslag på, hvad det vil koste, har det vist sig at koste mere end hvad der er afsat. Derfor bliver der arbejdet på en alternativ og billigere løsning, hvor brinker og hegn ikke ændres hele vejen rundt. 

Gadekæret er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven og det kræver, derfor en dispensation for at få lov til at ændre på dets tilstand. Kommunens naturteam vurderer at der kan gives dispensation, da projektet forventes at forbedre naturkvaliteten.

Lykkes det at finansiere projektet, vil lokale i Hørve selv sørge for at holde gadekæret, så det ikke vokser til igen.

Projektet søges gennemført i vinter 2015/2016.