En del af Odsherred Kommune
Hvad er områdefornyelse?

Områdefornyelsesprojekter har til formål, at igangsætte en udvikling i byerne, som tiltrækker tilflyttere og erhvervsliv.

Områdefornyelsesprojekter knytter sig til byfornyelsesloven.

Der findes fire områdetyper. Områdefornyelsen af Hørve hører til det, der hedder "Nedslidte områder i mindre byer, hvor der er et væsentligt behov for bymæssig forbedring".

Områdefornyelsen af Hørve er Odsherred Kommunes første områdefornyelsesprojekt. I forbindelse med et områdefornyelsesprojekt skal der udarbejdes et program for projektet. Odsherred Kommune har højst fem år til at gennemføre de projekter, der er blevet prioriteret i det byfornyelsesprogram, som blev godkendt af Odsherred Byråd i marts 2013.

Læs mere om områdefornyelse på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside.