En del af Odsherred Kommune
Tidsplan og økonomi

Der er afsat 6,9 mio. kroner til områdefornyelsesprojektet, heraf finansierer staten 2,3 mio. kroner og Odsherred Kommune 4,6 mio. kroner. Der vil kunne opnås supplerende økonomisk støtte gennem den lokale aktionsgruppe (LAG), fonde og med videre. Det er projektlederen for de enkelte projekter, der har ansvaret for at søge disse midler.

Projektøkonomien er fordelt ud på budgetårene 2012-2016.