En del af Odsherred Kommune
Projektorganisation

Styregruppen

Styregruppens opgave er at skabe samarbejde med lokalområdet.  Styregruppen har ansvaret for den overordnede koordinering af de enkelte projekter. Styregruppen skal dermed sørge for et samarbejde mellem alle parter både lokalt og i kommunens myndighedsafdelinger, sikrer fremdrift i projekterne og stå for en årlig evaluering af indsatserne.

Byrådet har godkendt, at styregruppen træffer økonomiske beslutninger inden for områdefornyelsesprojektets økonomiske ramme. På den måde kan styregruppen bedre behandle ansøgninger om midler til "små hurtige succeser".

Der afholdes 2-3 styregruppemøder årligt.

Styregruppen består af:

  • Helge Fredslund (V), medlem af Byrådet
  • Vagn Ytte (S), medlem af Byrådet
  • Torben Greve, Direktør, Odsherred Kommune
  • Eva Ormstrup Bentsen, Centerchef for Kultur og Fritid
  • Poul Hvidberg Hansen, Afdelingsleder for Plan og Byggeri
  • Thomas Klint Martinsen, Fag- og Personaleleder i Natur, Miljø og Trafik
  • Andreas Klarlund, Byplanlægger, Center for Plan, Byg og Erhverv

Koordinationsgruppe

Koordineringen af projekterne foregår gennem en koordinationsgruppe med projektledere fra de enkelte projekter og repræsentanter fra alle relevante fagområder i forhold til områdefornyelsesprogrammet. Koordinationsgruppen skal koordinere samspillet i projektet og sikre at den kommunale administration har kendskab til projektet.

Koordinationsgruppen holder 2-3 møder årligt efter behov.

Projektgrupper

Der bliver oprettet og nedlagt et antal projektgrupper efterhånden som de enkelte projekter realiseres. Projektgrupperne nedsættes af styregruppen og består af en projektleder, lokale interessenter, samt interne og eksterne projektrelevante eksperter.

Projektlederne har ansvaret for at tidsplanerne og økonomien for de enkelte projekter overholdes og sørger for at faglige ekspertise bliver koblet på efter behov. Projektgrupperne skal være sparringspartnere i udviklingen af de enkelte projekter. Projekter indstilles til udvalgsbehandling gennem styregruppen.